PU lepidlo Ceresit CT84 850ml EPS/XPS/MV

Kód: 2894
Značka: Ceresit CT84
€10,94 / ks
Skladom

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo na lepenie polystyrénových dosiek v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

Detailné informácie

Certifikované
Certifikované
kvalitné materiály
Garancia doručenia
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Kamenná predajna
Kamenná predajňa v Bardejove
Stavebné centrum u Mareka
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
na ponúkané produkty

Podrobný popis

Výťažnosť: až 10 m2 - až o 100% viac než pri tradičných cementových lepidlách.
O 15% vyššia lepivá sila než pri tradičných cementových lepidlách.
Nízkoexpanzné.
Kotvenie po cca 2 hod. - urýchľuje zatepľovacie práce. Pri použití CT 84 a systému Ceresit Ceretherm Express zaberú zatepľovacie práce až o 5 dní menej.
Spracovateľné od 0°C a aj pri vysokej vlhkosti - výnimočne vhodné pre práce vykonávané pri nízkej teplote, kedy sa doba schnutia cementových lepidiel výrazne predlžuje.
Ideálne pre zatepľovacie systémy (ETICS) - 1 m2 polystyrénových dosiek je lepený iba 100g lepidla CT 84, namiesto 5 kg obvyklých pre cementové lepidlá.
Zlepšené tepelno-izolačné schopnosti - CT 84 má oproti tradičným cementovým lepidlám tepelnoizolačné vlastnosti podobné penovému polystyrénu.

OBLASTI POUŽITIA
Polyuretánové lepidlo Ceresit CT 84 Express je určené na lepenie polystyrénových dosiek v exteriéri v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. CT 84 Express je určené na použitie pri vykonávaní zatepľovacích prác pri novostavbách alebo pri rekonštrukciách existujúcich objektov. Už po cca 2 hodinách od nalepenia polystyrénových izolačných dosiek je možné pristúpiť k ich prebrúseniu, montáži hmoždiniek a následnému prestierkovaniu armovacej siete použitím stierkových hmôt Ceresit CT 85, CT 87 alebo ZU. Polyuretánové lepidlo Ceresit CT 84 je tiež určené na lepenie dosiek EPS a XPS penového polystyrénu k podkladom, ako sú keramické tehly, betón, drevo, OSB dosky, stavebná oceľ, betónové tvárnice, sklo, bitúmen, asfaltové izolačné pásy, asfaltové penetrácie a suché murivo pri normálnych alebo nižších teplotách.

PRÍPRAVA PODKLADU
Ceresit CT 84 Express priľne ku všetkým nosným, čistým, suchým podkladom (murivo, omietky, betón) zbavených mastnoty, živíc, prachu a iných substancií znižujúcich priľnavosť. V prípade aplikácie pri nižších teplotách nesmie byť podklad pokrytý ľadom ani snehom. Preverte priľnavosť existujúcich podkladových vrstiev - omietok i náterov. Nesúdržné omietky je nutné odstrániť. Znečistené plochy, parotesné nátery a nátery s nízkou priľnavosťou je nutné úplne odstrániť, napríklad pomocou vysokotlakového čistenia vodou. Miesta zasiahnuté plesňami a hubami dokonale očistite oceľovou kefou a ošetrite špeciálnym prípravkom proti hubám Ceresit CT 99. Staré neomietnuté murivo a súdržné nátery očistite, umyte vysokotlakovým prúdom vody a nechajte úplne vyschnúť. Prídržnosť CT 84 Express overte nalepením kociek polystyrénu o rozmeroch 10 x 10 cm na niekoľkých miestach a po 2 - 4 hodinách ich ručne odtrhnite. Nosnosť podkladu je v poriadku vtedy, ak trhlina vznikne v
polystyrénovej kocke.

SPRACOVANIE
Nádobu dôkladne pretrepte po dobu niekoľkých sekúnd, následne odstráňte poistku uzáveru a pri držaní uzáveru smerom nahor nasaďte a upevnite aplikačnú pištoľ.Upozornenie: Pištoľ musí byť pevne naskrutkovaná. Potom otvorte uzáver spúšte a stlačením uvoľnite lepidlo. Pred lepením polystyrénových dosiek je nutné osadiť zakladacie lišty. Pri nanášaní lepidla držte aplikačnú pištoľ tak, aby bola nádoba s lepidlom otočená hore dnom. Zachovávajte taký odstup od dosky, ktorý umožní rovnomerné nanesenie lepidla. CT 84 Express nanášajte po obvode dosky so zachovaním odstupu 2 cm od hrany dosky. Dosku priložte ku stene a ľahko dotlačte pomocou dlhej laty. Rovinnosť povrchu lepených dosiek je možné korigovať do 20 min. od ich nalepenia pomocou dlhej laty. Vysoká vzdušná vlhkosť môže urýchliť lepiacu schopnosť CT 84. V prípade realizácie prác za nepriaznivých klimatických podmienok, napríklad za silného vetra alebo zrážok, použite ochranné siete na lešenie. Zvýšenú pozornosť venujte ochrane nárožia v prípade výkonu prác za silného vetra. Čerstvé zvyšky materiálu umyte čističom Ceresit PU Cleaner alebo acetónom, zaschnuté znečistenie je možné odstrániť iba mechanicky. Po odskrutkovaní nádoby je možné pištoľ očistiť použitím Ceresit PU Cleaner.

NEPREHLIADNITE
Práce vykonávajte pri teplote vzduchu i podkladu od 0°C do +40°C. Vlastnosti lepidla CT 84 Express umožňujú pokles teploty pod 0°C po 8 hodinách od jeho aplikácie. Všetky údaje boli overené pri teplote +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60 %. Iné podmienky môžu spôsobiť zmeny. Pri spracovaní produktu nefajčite, nejedzte, nepite a nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa. Nádoba je pod stálym tlakom: nevystavujte ju slnečnému žiareniu a teplotám nad +50°C. Nádobu neotvárajte násilím. Vyprázdnenú nádobku neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia. Výrobok prepravujte zásadne v nákladovom priestore - nikdy nie v kabíne pre pasažierov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečného odpadu. Chráňte pred deťmi! Ceresit CT 84 Express obsahuje izokyanáty. Dodržujte pokyny výrobcu. Chráňte si pokožku a oči použitím ochranných rukavíc a okuliarov. Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite väčším množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí sa poraďte s lekárom. Dodržujte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov produktu.

SKLADOVANIE
Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v chladnom a suchom prostredí, v originálnych a neporušených obaloch. Prepravujte a skladujte vo zvislej polohe. Chráňte pred mrazom!

BALENIE
850 ml kovová nádoba

Dodatočné parametre

Kategória: Ostatné
Záruka: 1 rok